Besplatna i brza dostava u Srbiji

Naručite telefonom: +381644784717

U ovom članku:

Da li CBD potiče od industrijske konoplje ili marihuane? Razlika između industrijske konoplje imarihuane je tema koja se često postavlja, ali se nedovoljno dobro razume.

Kako potražnja za CBD-om nastavlja da raste u svetu, industrija CBD-a se razvila u jedinstveno, nezavisno tržište. Medjutim, još uvek je terminološki povezana sa industrijom kanabisa, uključujući i njegovu kontroverznu reputaciju i promenljivu zakonsku regulativu.

Zbog zabune i komplikacija koje ovo može da predstavlja za korisnike CBD-a, vrlo je važnorazumeti razliku između industrijske konoplje i marihuane, a i njihovog odnosa sa terminomkanabis.

Koja je razlika između industrijske konoplje i marihuane?

Kanabis je rod cvetnih biljaka iz porodice Cannabaceae, koji se sastoji od tri primarne vrste: Cannabis sativa, Cannabis indica i Cannabis ruderalis.

Iako se industrijska konoplja i marihuana redovno nazivaju „vrstama“ ili „sortama“ kanabisa, onise zapravo ne mogu kvalifikovati ni kao jedno, ni kao drugo.

Industrijska konoplja i marihuana su pojednostavljeno široke klasifikacije kanabisa koje suusvojene u našoj kulturi, međutim, one nisu legitimna nomenklatura za biljku kanabis.

Da bi pojasnili razliku između konoplje i marihuane prvo ćemo objasniti šta svaki od ovih izrazau stvari znači i kako se oni odnose prema Cannabis-u.

u čemu je razlika izmedju industrijske konoplje i marihuane, cbd ulje, cbd,

Šta je industrijska konoplja?

„Industrijska konoplja“ je termin koji se koristi za klasifikaciju sorti kanabisa koje sadrže 0,3% ili manje  THC-a (u suvoj masi).

Ime „konoplja“ se obično koristi za opisivanje konoplje koja nema opojno dejstvo, a koja se uzgaja za industrijsku upotrebu.

Dokazi o upotrebi industrijske konoplje zabeležena su tokom istorije, uključujući otkriće materijala napravljenih od konoplje pre više od 10 000 godina.

Mogućnost da se od nje proizvedu ključni resursi kao što su hrana, užad, tekstil, odeća, papir, građevinski materijali i još mnogo toga, omogućava industrijskoj konoplji da se sagleda kao katalizator najranijih čovekovih inovacija.

Šta je marihuana?

„Marihuana“ je termin koji se koristi za klasifikaciju sorti kanabisa koje sadrže više od 0,3% THC-a (suve težine) i mogu da izazovu psihotropne ili euforične efekte na korisnika.

Ovaj izraz predstavlja krajnje neadekvatno i pogrešno predstavljanje kanabisa. Većina upućenih pojedinaca i organizacija u industriji kanabisa odbija da koriste taj izraz.

Na primer, u ranoj američkoj istoriji termin „marihuana“ nije postojao, a „kanabis“ je bio primarni termin koji se koristio za klasifikaciju biljke.

Konfuzija koju su stvorili termini konoplja i marihuana

Na osnovu konteksta koji se koristi za opisivanje industrijske konoplje i marihuane, možemo zaključiti da se najuočljivija razlika zasniva na jednom ključnom faktoru – količini THC-a.

Opojna svojstva svake biljke su svakako važan faktor koji se mora uzimati u obzir. Kategorizacija kanabisa kao industrijske konoplje ili marihuane, na osnovu samo jedne karakteristike predstavlja iskrivljeni prikaz kanabisa koji sprečava korisnike da u potpunosti razumeju različitost i karakteristike.

Kategorizacija kanabisa kao industrijske konoplje ili marihuane je slična klasifikovanju svih vrsta voća u rodu citrusa kao slatkih ili kiselih, bez priznavanja različitih karakteristika svakog voća.

Pored toga, industrijska konoplja i marihuana često se, zbog nerazumevanja, mogu pomešati.

Nerazumevanje razlike je dovelo I do brojnih pravnih problema i oduzimanja industrijske konoplje, koja je legalna, zbog toga što liči na „marihuanu“.

Očigledno je da ove reči nikada nisu postojale; međutim, sada kada su se ovi pojmovi duboko odomaćili u našem društvu, ovaj problem će biti teško rešiti.

Stavljanje znaka jednakosti između industrijske konoplje i marihuane u našem društvu je duboko ukorenjeno, tako da će mnogo vremena biti potrebno da se razume i prihvati razlika.

Jedino rešenje je kontinuirano informisanje naše javnosti u dužem vremenskom periodu.

U međuvremenu, najbolje je da budete sigurni oko toga šta je konoplja, a šta marihuana. Kako se koriste u našem društvu i pravnom sistemu? Sve radi znanja svoja prava i da bi izbegli bilo kakve komplikacije prilikom upotrebe proizvoda od konoplje ili CBD-a.

Ključne razlika između industrijske konoplje i marihuane

Kao sorte iste biljne vrste, industrijska konoplja i marihuana imaju mnogo sličnosti i moguizgledati gotovo isto.

Da biste razumeli koliko se razlikuju, razmotrite četiri ključne razlike između industrijskekonoplje i marihuane:

Razlika izmedju sastava industrijske konoplje i marihuane

Hemijski sastav sadržan u biljkama.

I industrijska konoplja i marihuana mogu sadržati velike količine CBD-a, koji ne stvara opojno dejstvo. Međutim, količina THC-a koju imaju se veoma razlikuje.

Dok industrijska konoplja fizički ne može imati više od 0,2% THC-a u suvoj masi, marihuana može da sadrži i do 30% THC-a.

Zakonska razlika izmedju industrijske konoplje i marihuane u svetu

Razlika izmedju industrijske konoplje i marihuane je u procentu sadržaja THC-a. Samim tim industrijska konoplja i marihuana su zakonom regulisani veoma različito.

Industrijska konoplja je skinuta sa liste kontrolisanih supstanci u velikom broju zemalja. Marihuana se i dalje tretira kao strogo kontrolisana supstanca. Marihuana je u velikom broju zemalja je nezakonita.

Razlika izmedju industrijske konoplje i marihuane u kultivaciji

Razlika izmedju indusrtijske konoplje i marihuane je u berbi. Konoplja i marihuana se beru u različite svrhe, pa im, naravno, trebaju različiti uslovi gajenja.

Sorte marihuane selektivno se uzgajaju u kontrolisanim okruženjima koja su dizajnirana da optimizuju karakteristike sorte i proizvode ženske biljke koje daju pupajuće cvetove.

Da bi pravilno uzgajao biljku marihuanu, uzgajivač mora obratiti pažnju na sve faze životnog ciklusa. Održavanje tačnih uslova u okruženju, kao što su odgovarajuća temperatura, osvetljenje i vlažnost. Suprotno tome, industrijska konoplja se uzgaja kako bi se povećala njena veličina i prinos. Da bi se to postiglo, konoplja se obično uzgaja na otvorenom i ne zahteva nivo kontrole i pažnje koji su neophodni za uzgajanje marihuane.

Razlika izmedju industrijske konoplje i marihuane u upotrebi

Industrijska konoplja i marihuana se, u skladu sa razlikama u sastavu, različito upotrebljavaju.

Zbog snažnog psihoaktivnog dejstva, THC se može direktno vezati za CB1 i CB2 receptore u endokanabinoidnom sistem i tako izazvati euforične efekte.

Iako je marihuana poznata po svojoj rekreativnoj upotrebi, studije su otkrile njen potencijal u širokom spektru terapijskih primena.

U poređenju sa mariuhuanom, industrijska konoplja se koristi za proizvodnju širokog spektra proizvoda među kojima su:

  • industrijski proizvodi kao što su papir, odeća, građevinski materijali i plastika
  • Prehrambeni proizvodi poput ulja za jelo, brašna od konoplje i proizvoda na bazi semena konoplje
  • Proizvodi kao što je Full Specturm CBD ulje

CBD izveden iz konoplje i CBD iz Marihuane

CBD se može dobiti iz industrijske konoplje ili marihuane.

Ako je CBD potpuno isti na molekularnom nivou, CBD bi trebao biti legalan bez obzira da li potiče iz industrijske konoplje ili marihuane, pod uslovom da je ispod 0,2%, zar ne? Tačan odgovor je NE.

CBD izveden iz industrijske konoplje je legalan ako sadrži 0,2% (0,3% u Srbiji) THC-a ili manje.

CBD dobijen iz marihuane je nezakonit i još uvek je klasifikovan kao kontrolisana supstanca bez obzira na procenat THC-a.

Zaključak

Uprkos disfunkcionalnoj upotrebi izraza „ industrijska konoplja“ i „marihuana“, ovi pojmovi su se duboko usadili u našu kulturu i društvo. Razlika izmedju industrijske konoplja i marihuane je očigledna.

Postoji definitivno potreba da se podigne nivo svesti javnosti o industrijskoj konoplji i marihuani. Do postizanja tog rezultata trebaće dosta vremena. Budući da se ovi izrazi koriste u pravnom kontekstu, važno je razumeti tri stvari. Šta znače, kako se razlikuju i kako se odnose na pojam kanabisa da bi se razumela prava i obaveze. Za uzvrat to ce omogućiti shvatanje sa pravnog pogleda i izbegavanje potencijalne pravne komplikacije prilikom upotrebe CBD proizvoda. Ovo će omogućiti razumevanje pravnogokvira i izbegavanje potencijalnih zakonskih problema prilikom upotrebe CBD proizvoda.

One comment

  1. […] Proizvodi od konoplje su koncentrati koji se stvaraju izvlačenjem kanabinoida poput THC-a i CBD-a iz biljaka kanabisa.  […]

Оставите одговор

Sa Vestratek bloga:

Besplatna dostava u Srbiji

Besplatna i brza dostava u Srbiji

Najkvalitetnije CBD ulje

Najkvalitetnije CBD ulje u Srbiji i EU.

Garantovani kvalitet

Testirano u nezavisnim laboratorijama u Srbiji i EU