Besplatna i brza dostava u Srbiji

Naručite telefonom: +381644784717

U ovom članku:

Inflamacije i CBD

Iako odavno otkriven CBD, je postao predmet istraživanja tek nedavno. Konkretno, njegove biološke karakteristike postale su tema mnogih interesantnih studija koje sugerišu na moguće terapeutske odlike. Posebno se pažnja posvećuje njegovim protivupalnim efektima kod kolitisa, artritisa, neuronskih zapaljena, autoimunih oboljenja, akutnih plućnih bolesti i dr.

Naučni rad na koji se pozivamo u ovom članku, podvlači da istraživačku pažnju treba usmeriti i na stvaranje sintetičkih potentnijih analoga CBD-a. U ovom pregledu pažnja je usmerena na efekte CBD-a u kontekstu širokog polja inflamacija, gde se terapeutske odlike CBD-a mogu iskazati. Teme koje su pokrivene ovim istraživanjem su: medicinska hemija CBD-a, CBD receptori involvirani u kontrolu zapaljenja, signalizacija generisana CBD-om, efekti CBD-a i sadejstvo THC-a i CBD-a u terapiji.

Zašto je CBD ostao u senci THC-a?

Strukturu CBD-a prvi put je izolovao Rodžer Adams 1940, ali sve do 1963. ona nije bila u potpunosti rasvetljena. Potonje studije zaključile su da je THC ,,aktivni“ princip kanabisa, a kasnija istraživanja su se ograničila na ovaj zaključak isključujući iz sfere svoga interesovanja CBD. Bez sumnje, uzrok je uverenje da je ,,aktivnost“ jednaka psihoaktivnosti, što je odlika THC-a, dok CBD nema tu karakteristiku. U retrospektivi, ovo je sigurno veliki nedostatak jer su potencijalna terapeutska dejstva CBD-a dugoročno zanemarena.

Studije o sadejstvu THC-a i CBD-a u terapiji

Naučna istraživanja sugerišu da zajedničko dejstvo THC-a i CBD-a ima efikasniji učinak nego svaka od ovih komponenti ponaosob. Dejstvo ovakve sinergije primećeno je u istraživanju mišje Alchajmerove bolesti. Rezultati su govorili u prilog tezi da protivupalni efekat kanabinoidnog tretmana (THC + CBD) ima pozitivan učinak na kognitivne funkcije. Kombinacija fitokanabinoida koja se bazira na THC-u i CBD-u pokazala je neuroprotektivna svojstva kod miševa koji pate od zapaljenskog tipa Hantingtonove bolesti. Tom prilikom predočeni su dokazi koji sugerišu bitnu ulogu CB1 i CB2 receptora u protivupalnim efektima pomenute kanabinoidne kombinacije.

Naučne studije o Osteoartrozi

Tim naučnika (Holly T Philpott, Melissa O’Brien, Jason J McDougall) sa Dalhouise Univerziteta u Kanadi došao je do zaključka da nepsihoaktivni derivat kanabisa kanabidiol (CBD) smanjuje aktivnost receptora za bol u krajnjem stadijumu osteoartritisa (OA) i da profilaktički tretman CBD-om sprečava  zglobnu neuropatiju i hronični neuropatski bol.

Hronični bol povezan sa OA izražen je problem za koji postoji nekoliko tretmana. Terapija prve linije koja se koristi za lečenje OA bola su nesteroidni protivupalni lekovi. Međutim, dugotrajnom upotrebom njihova efikasnost opada i mogu dovesti do velikih neželjenih gastrointestinalnih i kardiovaskularnih problema. Istorijski gledano, OA je klasifikovana kao neinflamatorni artritis; međutim, dokazi modernih istraživanja ne govore u prilog tome. Veruje se da ova upala doprinosi degenerativnim promenama koje utiču na ceo zglob i dovode do razvoja periferne senzibilizacije i bola. Pored strukturnih defekata, sve je više dokaza koji ukazuju na to da približno 30% pacijenata sa OA ima neuropatski bol. Dakle, lekovi koji mogu da blokiraju upale, neuropatiju i bol preko su potrebni.

Endokanabinoidni sistem i regulacija upalnih procesa

Endokanabinoidni sistem igra važnu fiziološku ulogu u regulaciji upale tkiva i bola. Funkcionalan endokanabinoidni sistem u zglobovima životinja i ljudi deluje tonično kako bi održao zajedničku homeostazu. Imunohistološki i farmakološki dokazi potvrđuju da kanabinoidni receptori (CB1 i CB2) imaju učinak na neurone i mikrovaskulature koji se nalaze u zglobovima kolena pacova. To sugeriše da lekovi koji su usmereni na endokanabinoidni sistem imaju potencijal da regulišu bolni artritis i upalne bolesti zglobova.

Početni cilj ove studije bio je da se proceni efekat lokalno primenjivanog CBD-a na bolove u zglobovima kod životinja sa završnom fazom OA. S obzirom da akutna upala može doprineti dugoročnom razvoju OA bolova u zglobovima, takođe je istražena sposobnost CBD-a da smanji akutni OA sinovitis i spreči naknadno napredovanje upornog OA bola. Na kraju, procenjen je efekat profilaktičkog lečenja CBD-a na neuropatiju OA zglobova.

Osteoartroza (OA) je kombinovana bolest zglobova koja uključuje degeneraciju zglobova, naizmeničnu upalu i perifernu neuropatiju. Kanabidiol (CBD) ima potencijal da umanji bolna stanja ne izazivajući pritom euforiju.

CBD i neuropatski bol

Cilj ovog naučnog istraživanja bio je da utvrdi da li CBD utiče na percepciju bola kod OA i da li inhibicija zapaljenskog procesa zahvaljujući CBD-u može sprečiti razvoj OA bola i neuropatiju zglobova. Terapeutski i profilaktički efekti CBD-a su pokazani na studiji na miševima. Akutna upala zglobova smanjena je lokalnim tretmanom CBD-om, a pronađeno je da ima i neuroprotektivna svojstva. Podaci prezentovani u ovoj studiji ukazuju na to da je lokalni tretman CBD-om blokirao bol. Profilaktički tretman CBD-om sprečio je kasniji razvoj bola i nervna oštećenja. Ova otkrića sugerišu da je CBD siguran i koristan lek za tretiranje OA neuropatskog bola u zglobovima.

2 comments

  1. […] o tome šta je CBD ulje za ljubimce možete pročitati u našem tekstu. Ostavićemo vam i neke naučne dokaze o upotrebi CBD ulja, i najčešća pitanja vlasnika koja vam mogu pomoći u donošenju […]

Оставите одговор

Sa Vestratek bloga:

Besplatna dostava u Srbiji

Besplatna i brza dostava u Srbiji

Najkvalitetnije CBD ulje

Najkvalitetnije CBD ulje u Srbiji i EU.

Garantovani kvalitet

Testirano u nezavisnim laboratorijama u Srbiji i EU